حساب جفر

نرم‌افزاری تخصصی جهت استفاده درون علم حروف و جفر
نیروگرفته از کدهای نرم افزار «حساب جفر» نسخه ویندوز
توضیحات و فایده امکانات به زودی اضافه خواهد شد!

کانال تلگرام : برنامه اندروید جفر @hjafr

خودتان را محدود بـه ابجد کبیر نکنید؛ 1263 روش محاسبه دیگر درون این نرم‌افزار منتظر شماست!

نکته : اگر با علم حروف و جفر آشنایی ندارید، برنامه اندروید جفر حتما از فال‌ها استفاده کنید. برنامه اندروید جفر فال‌ها بـه زودی بـه نرم‌افزار اضافه خواهند شد.

اگر نرم‌افزار مشکلی دارد حتما با پشتیبانی تلگرام درمـیان بگذارید : @smrshahim
لینک کانال و گروه پشتیبانی نیز درون خود نرم‌افزار موجود است.
 


نکته مـهم : اپلیکیشن درون حال توسعه هست و توضیحات و فواید آن هم اضافه خواهد شد.

امکانات :


بخش اصلی

بخش «حساب»
محاسبه مقدار عددی کلمات و عبارات و به 1264 روش مختلف (با توجه بـه ضرب شدن دوایر حروف و عدد)
محاسبه مدخل مجموعی، رد بـه آحاد، تعداد حروف، تعداد نقاط

بخش «استنطاق»
تبدیل عدد بـه حروف با قواعد خاص خود
استنطاق مکانی
استنطاق کبیر بـه 2 روش مختلف (روش قدما و روش بَعد)

بخش «اساس و نظیره‍»
انجام اساس و نظیره‍
انجام اساس و غریزه‍
متناظر
جابجایی حروف : ترقی، تنزل، ترفع، مساوات (بنابر عدد دلخواه)

بخش «دور»
محاسبه دور یک حرف یـا چند حرف
دور صغیر
دور وسیط
دور کبیر

بخش «تفکیک»
عناصر : آتش، باد، آب، خاک
شدت عناصر
خواص : گرم، سرد، خشک، تر
شدت خواص
ابجد وضعی : فرد، زوج
نورانی و ظلمانی
شمسی و قمری
ناطق و صامت
خواتیم و متصلات
ت : مذکر و مؤنث
ملفوظی، ملبوبی، مسروری
ابجد کبیر : یکان، دهگان، صدگان، هزارگان
دایره اوتاد : حیوان، نبات، معدن
دایره کواکب : زحل، مشتری، مریخ، شمس، زهره، عطارد، قمر
دایره افلاک : فلک الافلاک، فلک ثوابت، زحل، مشتری، مریخ، شمس، زهره، عطارد، قمر
ایـام هفته
جهات اربعه (چهارگانـه) : شمال، جنوب، شرق، غرب
تواخی (دارای حرف هم‌شکل) و غیر تواخی (بدون حرف هم‌شکل)
تاج، حربه، عمود و کرسی
سعد، نحس و ممتزج

بخش «تکسیر»
تکسیر مؤخر و صدر (تا زمام)
تکسیر صدر و مؤخر (تا زمام)
غریزه‍ مؤخر و صدر (تا زمام)
غریزه‍ صدر و مؤخر (تا زمام)
امتزاج (تا سه عبارت با برداشت دلخواه)
لقط منقطع (با عدد شروع و گام دلخواه)
لقط متصل (با عدد شروع و گام دلخواه)

دایره‌های حرف : 79 دایره : ابتث، اهطم، ایقغ، ابجد مغاربه، ابتج، اجهب، اجهز، اجهز 2، اجعف، اجنذ، اجذش، ادجه، ادزی، ادثت، اهوی، اوزی، اویل، اویل 2، اوکع، اوضک، ازمق، ازمق 2، احجش، احزط، احطم، احمد، احسی، احسن، احست، اطفذ، اطفذ2، ایقغ 2، ایقغ 3، ایقغ 4، اکشب، اکشج، اکذق، الهط، الثب، الثو، اموس، امذب، امذط، انسج، انسغ، انظب، انظل، اسبع، اسغن، اعجص، اعهط، اعلی، افهش، افوت، افطم، افسج، اصزخ، اقبر، اقیغ، اقطظ، ارکب، ارلد، ارغی، اشمـه، اتجخ، اتسح، اثفک، اثصم، اخقن، اذشف، اضثر، اضخت، اظذث، اغبظ، اغظض، سوره 1.حمد، سوره 112.اخلاص، نادعلی

دایره‌های عدد : 25 دایره : کبیر، معکوس، وضعی، افلاکی، صغیر، بروجی، ابجد ادریسی، ابجد عدد وسط، ابجد ثانی، ابجد علوی، ابجدی از امـیرالمؤمنین ع، ابجد شعیب ع، ابجد نبوی، ابتث آدم ع، ابتث امـیر ع، ابتث امام صادق ص، اهطم مرتبه، اهطم هجا، اهطم فیثاغورث، اهطم دانیـال ع، اهطم وسطی، اهطم مثلثلات، اهطم وسیط، اهطم وسیط دوم، ایقغ یوشع بن نون ع


اقدامات به منظور نسخه‌های بعد :

- افزودن بخش «فال و استخاره» با بیش از ۴۰ فال ابجدی
 


این اپلیکیشن درون حال توسعه است! . برنامه اندروید جفر
[حساب جفر (ابجد) - دانلود | نصب برنامـه اندروید | کافه بازار برنامه اندروید جفر]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Mon, 09 Jul 2018 03:07:00 +0000